Volg Veghel centrum
Veghel, centrum van de beleving

BELEEF HET CENTRUM

BELEEF HET CENTRUM

Categorie: CULTUUR

Werkzaamheden Markt van start

De herinrichting van de Markt in Veghel centrum gaat op maandag 25 september beginnen. Dat is het resultaat van het overleg tussen gemeente Meierijstad, Centrummanagement Veghel en aannemer van Doorn Infra BV uit Schijndel. In de nadere werkplanning is zoveel als mogelijk rekening gehouden met de geplande evenementen op de Markt, zodat deze daar ook kunnen plaatsvinden ten tijde van de herinrichting.

De gemeenteraad van Veghel heeft in 2011 het Masterplan Veghel Centrum 2030 vastgesteld. Dit plan is de rode draad voor een aantal concrete aanpassingen in het centrum van Veghel. De Markt krijgt een uitstraling die past bij een centrumfunctie en zal veel ruimte gaan bieden aan diverse kleine en grote evenementen.

Evenementen
Bewoners en ondernemers was al toegezegd het werk in fasen uit te voeren zodat de bereikbaarheid zo goed mogelijk gegarandeerd is en de overlast tot een minimum beperkt blijft. Wethouder van Rooijen: “We zijn blij dat het gelukt is tot een werkplanning te komen waarbij de geplande evenementen op de Markt kunnen plaatsvinden. In december kunnen inwoners er bijv. genieten van “Veghel On Ice”. Voor horeca en ondernemers in het centrum is het ontzettend belangrijk dat in de wintermaanden zo’n evenement bij hen voor de deur staat. En dat geldt natuurlijk ook voor de andere evenementen zoals Sinterklaas en Carnaval”.

2018
Het werk zal worden uitgevoerd in twee fasen. In fase 1 wordt het gebied vanaf de kerk tot de ijssalon aangepakt. In fase 2 volgt dan het gedeelte vanaf de ijssalon tot het oude raadhuis. De oplevering van de nieuwe Markt staat nu gepland voor het voorjaar van 2018. Tot die tijd zal de weekmarkt plaats vinden op het Meijerijplein. Tijdens de uitvoering worden alle belanghebbende inwoners en ondernemers geïnformeerd over de planning van de werkzaamheden; binnenkort is er voor hen een inloopbijeenkomst. Ook als er afgeweken moet worden van die planning, bijvoorbeeld als gevolg van weersomstandigheden en het archeologisch onderzoek ter plaatse, wordt dit tijdig bekend gemaakt.